Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Plato Revisited

Video presentation from Johan Oldencamp. (More at www.pateo.nl. Also E-books about Wholy Science available there ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: